Sociale missie

een mooiere wereld voor vrouwen.

Als onderneming mag je deelnemen aan een maatschappij waar veel onrecht en gebrokenheid is. Met alles wat je doet heb je een kans een positieve invloed op je omgeving te brengen. Daarom is het voor mij belangrijk om een sociale missie op te nemen en op die manier iets te kunnen bijdragen.

to Connect heeft als sociale missie om bij te dragen aan een mooiere wereld voor vrouwen.

Het onrecht jegens vrouwen breekt mijn hart. Een mooiere wereld voor vrouwen zou voor mij bestaan uit een wereld waar geen mensenhandel is, waar geen prostitutie is en waar vrouwen met gelijkwaardigheid worden behandeld. Een wereld waar vrouwen tot bloei komen.

Daarom wordt van elke factuur 10% gedoneerd aan Scharlaken Koord Haarlem. ”We staan op voor slachtoffers van dwang en voor een ieder die zelf haar of zijn stem niet kan laten horen. En we vragen de samenleving om samen met ons op te staan voor waardigheid en recht.”

Deze gift wordt per kwartaal aan Scharlaken Koord overgemaakt. Lees hier meer over hun werk: https://scharlakenkoord.nl/nl/ons-verhaal